ArtDuo

Umelci, akademicki maliari a Európania. Za 35 rokov sme si podmanili techniky akvarelu, ceruzky, akrylu, olejomaľby a koláže. Pracujeme na ilustráciách kníh, v tvorivých ateliéroch, na workshopoch, s deťmi aj dôchodcami, môžete nás vidieť na výstavách a v galériách...

Tato stránka vznikla predovšetkým preto aby sme priniesli umenie a fantáziu do vašich domovov a sŕdc. Taktiež by sme jej prostredníctvom chceli motivovať talentovaných ľudí aby sa nebalí tvoriť, aby rozvíjali svoj talent a aby sa z ich koníčka stalo živobytie.

Ak chcete vidieť našu prácu a dozvedieť sa o nás viac, navštívte našu stránku artduo.eu